Børnehaveklasserne
– BHK –

Administrationen sender i slutningen af oktober pr. mail en invitation til optagelsessamtale til forældrene til de børn, der står øverst på ventelisten til start i 0. klasse til august det følgende skoleår.

Børnehaveklasselærerne og SFO-pædagoger afholder i april-maj overleveringssamtaler med de børnehaver, der henvender sig for at videregive information om barnet inden skolestart.

I begyndelsen af maj afholder børnehaveklasselærerne og SFO informationsmøde for forældrene til børnene i de kommende børnehaveklasser.

I starten af juni inviterer SFO forældre og børn i de kommende børnehaveklasser på besøg i SFO, hvor også børnehaveklasselærerne vil være til stede.

Det er ikke muligt for børnene i de nye børnehaveklasser at blive passet i SFO før, at skolen starter i august.

Forældresamarbejde

Vi afholder to forældremøder og to individuelle skole/hjem samtaler i løbet af børnehaveklasseåret.

I børnehaveklassen skabes et vigtigt grundlag for børnenes videre indlæring gennem resten af skoleforløbet.

Samarbejde er nøgleordet

Vi betragter forældrene som uundværlige medspillere med både rettigheder og pligter i forhold til deres børns skoleforløb.

Vi forventer aktive og medansvarlige forældre.

Ved overgangen til 1. klasse arbejder vi tæt sammen med lærerne i et forsøg på at gøre overgangen så glidende som mulig.

Vi skaber kontakt til kommende børnehaveklasseelever inden skolestart. De inviteres til en række aktiviteter på skolen – nogle med forældre – og endelig også til nogle, hvor de deltager ”helt alene”.