Børnehaveklasserne
– BHK –

Skolestart

Vi bruger den første periode af skoleåret til at få skabt et godt socialt grundlag for de to klasser. Efter efterårsferien starter den egentlige bogstavindlæring. Hver dag, frem til jul, ankommer et nyt dyr i klassen. Dyret symboliserer et bogstav, og gennem små historier fortælles om bogstavernes karakteristika og deres lyde.

Efter jul fortsættes med bogstaverne på forskellige måder, mens der samtidig sættes mere fokus på matematikken. Vi arbejder med tallene fra 1-20 og prøver kræfter med små regnestykker.

For at gøre undervisningen så konkret som muligt, arbejder vi i en periode med et emne om en butiksgade. Vi laver butikker, hvor børnene på skift handler hos hinanden. Pengene er hjemmelavede og det er pungen også, men det dæmper ikke købelysten.

Forældresamarbejde

Vi afholder to forældremøder og to individuelle skole/hjem samtaler i løbet af børnehaveklasseåret.

I børnehaveklassen skabes et vigtigt grundlag for børnenes videre indlæring gennem resten af skoleforløbet.

Samarbejde er nøgleordet

Vi betragter forældrene som uundværlige medspillere med både rettigheder og pligter i forhold til deres børns skoleforløb.

Vi forventer aktive og medansvarlige forældre.

Ved overgangen til 1. klasse arbejder vi tæt sammen med lærerne i et forsøg på at gøre overgangen så glidende som mulig.

Vi skaber kontakt til kommende børnehaveklasseelever inden skolestart. De inviteres til en række aktiviteter på skolen – nogle med forældre – og endelig også til nogle, hvor de deltager ”helt alene”.