Børnehaveklasserne
– BHK –

Administrationen sender i slutningen af oktober pr. mail en invitation til optagelsessamtale til forældrene til de børn, der står øverst på ventelisten til start i 0. klasse til august det følgende skoleår.

Børnehaveklasselederne og SFO-pædagoger afholder i april-maj overleveringssamtaler med de børnehaver, der henvender sig for at videregive information om barnet inden skolestart.

I maj/juni afholder børnehaveklasselederne og SFO informationsmøde for forældrene til børnene i de kommende børnehaveklasser.

I juni inviterer SFO forældre og børn i de kommende børnehaveklasser på besøg i SFO, hvor også børnehaveklasselederne vil være til stede.

Det er ikke muligt for børnene i de nye børnehaveklasser at blive passet i SFO før, at skolen starter i august.

Forældreintra

På Privatskolen bruger vi ForældreIntra til formidling af alle praktiske informationer og til at videregive personlige beskeder.
Vi forventer, at I tjekker ForældreIntra hver dag. Her får I rigtig meget information både fra skolen generelt og fra børnehaveklassen.

I børnehaveklassen opretter vi en privat facebookgruppe for hver klasse. Her vil vi dele billeder og de mere uformelle informationer. Det er kun i børnehaveklassen, vi tilbyder den service.
I må gerne kontakte os på mobil ved sygdom, fravær eller andre beskeder.

Ulrikka: 50358884
Annette: 61674613

Derudover får børnene en postmappe til sedler og invitationer. Den skal I tjekke hver dag og sørge for, at den kommer tilbage i tasken.

Samarbejde er nøgleordet

Vi betragter forældrene som uundværlige medspillere med både rettigheder og pligter i forhold til deres børns skoleforløb.

Vi forventer aktive og medansvarlige forældre.

Ved overgangen til 1. klasse arbejder vi tæt sammen med lærerne i et forsøg på at gøre overgangen så glidende som mulig.