Priser

Skolepenge

(pr. måned i 11 mdr.)
Juli er betalingsfri

Pr. januar 2023 gælder følgende priser.
Børnehaveklasse ………. kr. 1.195
1. – 3. klasse ……………… kr. 1.315
4. – 7. klasse ……………… kr. 1.420
8. – 10.klasse …………….. kr. 1.480

Søskenderabat

2. barn: 15 %
3. barn: 30 %
4. barn: 30 %

Skolefritidsordning
(pr. måned i 11 mdr.)

Pr. januar 2023 gælder følgende priser.
1 – 15 timer pr. uge …………kr. 710
Over 15 timer pr. uge …….. kr. 1020

Der ydes ikke søskenderabat i SFO.

Ændring af betaling for timetal i SFO skal ske inden den 10. i måneden før ændringen.

Ændring til skoleåret 2023/2024 skal dog ske senest den 10. juni 2023.

Fripladstilskud

Hvert år i august får alle forældre udleveret ansøgningsskemaer vedr. fripladstilskud.

Ansøgningen afleveres på skolen senest 1/9 2023.

Det maksimale tilskud, der kan opnås, er ca. 30% af skolepengebeløbet. Tildelingen af tilskud retter sig efter personlig og positiv kapital indkomst for 2021 og udbetales normalt i januar/februar måned 2023.