Uddannelsesvejledning

Jannie Holst
Tlf.: 24 28 63 77

jnhl@frederikshavn.dk

Jannie varetager uddannelsesvejledningen fra 7. til 10. klassetrin. Tommy er dog fortsat midlertidig vejleder for 8. klasserne.

Sammen med eleverne, forældre, lærere og skolens ledelse tilrettelægger/deltager hun i brobygning, introkurser, forældremøder, kollektiv vejledning, erhvervspraktik mm.

Hun vil sammen med klasselærerne have fokus på ikke-uddannelsesparate elever, hvor vi samarbejder med familierne om, at eleverne bliver uddannelsesparat ved udgangen af 9. eller 10. klasse.
Jannie deler kontor med sundhedsplejersken. Hun er skolen, hver tirsdag klokken 8.00-12.00. Derudover kan hun altid kontaktes på telefon, mail eller på Intra.