Uddannelsesvejledning

Brian Kjær
Tlf.: 24 99 79 05

brkj@frederikshavn.dk

Brian varetager uddannelsesvejledningen fra 7. til 10. klassetrin.

Sammen med eleverne, forældre, lærere og skolens ledelse tilrettelægger/deltager han i brobygning, introkurser, forældremøder, kollektiv vejledning, erhvervpraktik mm.

Han vil sammen med klasselærerne have fokus på ikke-uddannelsesparate elever, hvor vi samarbejder med familierne om at eleverne bliver uddannelsesparat ved udgangen af 9. eller 10. klasse.
Brian deler kontor med sundhedsplejersken. Han er skolen hver tirsdag klokken 8.00-12.00.