Ordensregler

I frikvartererne

0.-3. klasse skal være ude i frikvartererne.
4. klasse skal ud i 12-frikvarteret.
5. klasse skal ud i 10-frikvarteret.
6.-10. klasse må selv bestemme, om de vil være ude i frikvartererne

I undervisningen

Ved lektionens begyndelse skal eleverne gå direkte til undervisningslokalet og gøre sig klar til undervisning.
Huer og kasketter er ikke tilladt i timerne (indendørs undervisning). Elever med langt hår skal samle håret med en elastik i fysik/kemi- og madkundskabsundervisningen.
Undervisningsbøger skal indbindes.
Ødelagte eller bortkomne undervisningsmaterialer skal erstattes.

Lokaler

Undervisningsudstyr i undervisningslokalerne må kun benyttes i undervisningen.
Det er tilladt at tegne på tavler og whiteboardtavler i 4.-10. klasse og tilladt at benytte smartboardtavler i 6.-10. klasse i frikvartererne.
Det er ikke tilladt at benytte lærerstolene.
Det er ikke tilladt at sidde i vindueskarmene i 4.-7. klasse.
Efter sidste lektion forlades lokalet af alle elever undtaget duksene.
Eleverne er erstatnings- og oprydningspligtige i forhold til inventar m.v.
Det er ikke tilladt at løbe indendørs.

Mobiltelefoner og Smartwatches

Eleverne må gerne have deres mobiltelefoner og Smartwatches med i skole.
Når eleverne møder i skole, afleveres mobiltelefonerne og låses inde i et mobilhotel.
Efter dagens sidste lektion, får eleverne udleveret deres mobiltelefoner.
Vurderer læreren, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende mobiltelefonen i undervisningsøjemed, må de gerne benyttes til en konkret opgave, hvorefter læreren låser dem inde i mobilhotellet igen.
I 0. klasse låses Smartwatches inde i mobilhotellet – i de øvrige klasser bliver de låst inde, hvis der er
Smartwatches, som er forstyrrende for undervisningen.

Færdsel udendørs

Den ”lille” legeplads benyttes af 0.-1. klasse.
Elever fra 2.-10. klasse skal benytte de øvrige legepladser, SFO’s solgård, skolens sportsplads eller skolegården.
Leg i hækken ud til Koktvedvej er ikke tilladt, og det er ikke tilladt at klatre i træerne i skel.
Ophold på skolens parkeringsplads er kun tilladt ved ankomst til og afgang fra skolen.
Der må spilles ”mur” med bold op ad trævæggen på sportspladsen – ikke på skolens murvægge.
Det er tilladt at anvende skateboards, rulleskøjter og almindelige løbehjul i skolegården under forudsætning af, at eleven har hjelm på. Almindelige løbehjul skal opbevares uden for.
Der må ikke klatres på skolens og legehusets tag eller på de sorte mure ved skolens trappeskakter.
Elever må kun grave i sandkassen og ikke på øvrige udearealer.

Leg med sne

Det er tilladt for 0.-1. klasse at lege med sne på den ”lille” legeplads.
For 2.-10. klasse er det tilladt at kaste med sne på græsarealet på sportspladsen.
På alle øvrige udendørsarealer er det ikke tilladt at kaste med sne.
Kælke og bobslæder skal opbevares uden for og må ikke blokere indgangsdørene.

Mad og drikke

Det er ikke tilladt at spise i undervisningen, og madvarer skal være i tasken/køleskabet, når der undervises.
Ved behov er det tilladt at drikke vand i undervisningen.
Det er ikke tilladt at spise og drikke i skolens sofaer.
Det er ikke tilladt at medbringe energidrikke på skolen, lejrskoler og ekskursioner.
I indskolingen sørger lærerne for, at eleverne får mulighed for at spise i de sidste 10-15 min. af 2. og 4. lektion.
I de øvrige klasser vurderer læreren, om der er behov for at anvende lidt af lektionerne til at spise.
Der må ikke bestilles levering af og forældre må ikke aflevere takeaway-mad til eleverne i skoletiden.
Undtaget herfor er projektugen for udskolingen.

Cyklister/knallertkørere

Cykler, knallerter og elektriske køretøjer skal parkeres i cykelskurene og låses fast med en medbragt lås.
Knallerter skal trækkes gennem skolegården.
Elektriske køretøjer må under ingen omstændigheder tages med ind på skolen

Cykelture i undervisningstiden

Alle cykelture i 0.-6. klasse starter og slutter på skolen, og der er altid en lærer og/eller pædagog med på hele turen.
I 7.-10. klasse kan eleverne efter instruktion cykle alene, og forældrene orienteres herom i god tid.
Fra den 1. januar 2023 skal alle elever og medarbejdere anvende cykelhjelm i forbindelse med cykelture i undervisningstiden.

El-løbehjul

El-løbehjul skal parkeres i cykelskurene, hvor man kan låse dem fast med en medbragt lås.
El-løbehjul skal trækkes gennem skolegården over til cykelskurene.
El-løbehjul må under ingen omstændigheder komme med ind på skolen.

Rygning og brug af snus/tyggetobak

Rygning, snus, tyggetobak og e-cigaretter er ikke tilladt på skolens områder eller på lejrskoler og ekskursioner.

Alkohol og andre rusmidler

Elever på Privatskolen må under ingen omstændigheder møde påvirket af alkohol eller rusmidler eller
medbringe, købe, sælge eller indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen og i forbindelse med andre arrangementer i skolens regi.
Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning.
Hvis der i forbindelse med private arrangementer på sidste skoledag for elever i 9. og 10. klasse serveres alkohol, deltager klasselæreren ikke i arrangementet.

Eleverne må ikke forlade skolens område uden tilladelse.

Skolen er åben:
­
For elever i 0.- 3. klasse fra 7.45

Mellem 7.45-8.00 har forældrene ansvaret for deres børn som går i 1.-3. klasse.

For elever i 4.- 10. klasse fra 7.30

Mellem 7.30-8.00 har forældrene ansvaret for deres børn som går 4.-10. klasse.

Tilsyn

Der er tilsyn med eleverne i børnehaveklasserne kl. 7.45-8.10.
Der er tilsyn med eleverne i 1.-4. klasse kl. 8.00-8.10.
Indtil der er tilsyn med eleverne, har forældrene ansvaret for deres børn.
Elever må ikke forlade skolens område uden tilladelse fra en lærer.
Det er ikke tilladt for elever at handle i de nærliggende supermarkeder i skoletiden – heller ikke i forbindelse med mellemtimer eller til og fra idræt i Arena Nord

Kørsel med elever i personalets private biler

Der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre, hvis personalet ønsker at køre med elever i privatbil.
Tilladelsen er ikke generel og skal indhentes hver gang, der er behov herfor.
Personalet har adgang til en blanket på SkoleIntra, som kan anvendes.
Tilladelsen lægges efterfølgende i elevens mappe på kontoret.