Ordensregler

Ved timens begyndelse skal eleverne være i deres klasse.

I frikvartererne

Skolens elever fra 3. klasse og opefter må frit vælge om de vil være indendørs eller udendørs.

Færdsel indendørs

Boldspil, voldsom leg og al løb indendørs er ikke tilladt.

Unødvendigt ophold på toiletter er ikke tilladt.

Huer og kasketter

Huer og kasketter er ikke tilladt i timerne.

Lokaler

Kridt, svamp, linealer og andet undervisningsudstyr må kun benyttes i undervisningen.

Det er ikke tilladt at bruge lærerstole og sidde i vindueskarme.

Efter sidste time forlades lokalet af alle undtagen duksene. Bøger skal indbindes. Ødelagte og bortkomne bøger erstattes. Eleverne er erstatnings- og oprydningspligtige.

Mobiltelefoner

Man må gerne have sin mobiltelefon med i skole. Når man møder i skole afleveres mobiltelefonen og den bliver låst inde i et mobilhotel. Når man har fri fra skole får man sin mobiltelefon tilbage.

Færdsel udendørs

Det er tilladt at være på legepladserne og på skolens sportsplads. Den “lille legeplads” er for børnehaveklasse – 2. klasse.

SFO´s “solgård” må benyttes af elever, der går i fritidsordningen og kun i fritidsordningens åbningstid. Ophold på parkeringspladsen er kun tilladt, når man skal til og fra skole.

Leg med sne

Den “lille legeplads” er for børnehaveklasse – 2. klasse.

Sportspladsen er for 3. klasse – 10. klasse.

Mad og drikke

Det er ikke tilladt at spise og drikke timerne. Mad og drikkelse skal være i tasken, mens der undervises.

Boldspil

Læderbolde må kun benyttes på sportspladsen.

Cyklister/knallertkørere

Knallerter og cykler skal trækkes på skolens område og anbringes i cykelskurene. Skateboards, rulleskøjter løbehjul mv. er ikke tilladt på skolens område.

El-løbehjul

El-løbehjul skal parkeres i cykelskurene, hvor man kan låse dem fast med en medbragt lås.
El-løbehjul skal trækkes gennem skolegården over til cykelskurene.
El-løbehjul må under ingen omstændigheder komme med ind på skolen.

Rygning og brug af snus/tyggetobak

Rygning og brug af snus/tyggetobak er ikke tilladt på skolens områder eller på lejrskoler, ekskursioner mm.

Alkohol og andre rusmidler

Eleverne må under ingen omstændigheder møde påvirket på skolen, medbringe, købe, sælge eller indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen. Hverken i den daglige skolegang eller ved arrangementer i skolens regi.

Overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning.

Eleverne må ikke forlade skolens område uden tilladelse.

Skolen er åben:
­
For elever i 0.- 3. klasse fra 7.45

Mellem 7.45-8.00 har forældrene ansvaret for deres børn som går i 1.-3. klasse.

For elever i 4.- 10. klasse fra 7.30

Mellem 7.30-8.00 har forældrene ansvaret for deres børn som går 4.-10. klasse.

Der er tilsyn med børnene i børnehaveklasserne fra 7.45-8.10.
For alle øvrige børn er der tilsyn med dem fra 8.00-8.10.