Om os

Profil

Privatskolen i Frederikshavn er en faglig, boglig privatskole med et kvalificeret, pædagogisk fritidstilbud for 0.-3. klasse. Skolen er grundlagt tilbage i 1885. Vi har ca. 475 elever fra 0.-10. klasse. Klassekvotienten er på 20. Det skaber muligheden for engagement, arbejdsglæde og et forpligtende fællesskab i skolen.
På skolen arbejder 55 engagerede medarbejdere, der møder eleverne med en høj faglighed, skaber et tæt samarbejde mellem skole og hjem og markerer tydelige rammer om den enkelte og fællesskabet. Hvert år kan vi glæde os over et flot og solidt karaktergennemsnit ved afgangsprøverne.

Mission

Privatskolen i Frederikshavn vil være områdets mest attraktive grundskole med et fokus på at udvikle og styrke elevernes boglige kompetencer, medmenneskelige forståelse og evne til at kommunikere og samarbejde. Forældre og elever skal opleve skolegangen som tryg og udfordrende.

Værdigrundlag

Privatskolen holder fast i kernedyder. Det betyder, at vi gør os umage i vores gøremål, og at vi er ordentlige ved hinanden. Vi ønsker en hverdag, der er præget af glæde, anerkendelse og respekt, både blandt børn og voksne.
Det personlige ansvar, forpligtelsen til at yde efter evne og respekten for fællesskabet er grundlæggende værdier for vores forståelse af det danske demokrati.

Vision

Privatskolen i Frederikshavn er en holdningsskole, som sætter en høj faglig standard og formidler et anerkendende menneskesyn. Undervisningen skaber en positiv forskel i elevens liv og inspirerer i et samspil mellem solid, traditionel undervisning og undervisning forankret i it-baserede læremidler. Eleverne indgår i en aktiv læringsproces, hvor erfaring og viden mødes og skaber værdier, mening og forståelse. Vi ser læreren og pædagogen som inspirator, leder og formidler i et forpligtende fællesskab med aktive, sociale og handlende børn og unge.