Skolesundhedspleje

Tlf.: 29 48 63 83

E-mail: litf@frederikshavn.dk

Skolesundhedsplejerske Lise Toft træffes fortrinsvis på skolen om mandagen.

Sundhedsplejerskens opgave er at fremme sundhed og trivsel, samt forebygge sygdomme i børnefamilier. Formålet er at børn og unge sikres en sund opvækst, og at skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedstjenestens tilbud omfatter sundhedsundersøgelse og – samtale med eleverne på faste årgange i skoleforløbet:

Børnehaveklasse:

Børnene indkaldes til indskolingsundersøgelse ledsaget af forældre. undersøgelsen indeholder sundhedssamtale, højde/vægtmåling, syns- og høreprøve samt en lille motorisk screening.

1. klasse:

Her er laver to sundhedsplejersker sundhedscirkus i klassen og børnene måles og vejes.

3. klasse:

Børnene indkaldes til sundhedssamtale enten individuelt eller i små grupper. Undersøgelsen indeholder desuden højde/vægtmåling og evt. synsprøve.

6. klasse:

Børnene indkaldes individuelt til sundhedssamtale. Undersøgelsen indeholder desuden højde/vægtmåling og synsprøve.

9. klasse:

De unge indkaldes individuelt til en sundhedssamtale.

Undersøgelsen indeholder desuden højde/vægtmåling, synsprøve og høreprøve.

Sundhedssamtalerne handler om elevens helbred og generelle trivsel. Barnet får altid brev med hjem eller I modtager en e-mail efter samtale og undersøgelse.

Forældre og/eller børn er altid velkomne til at henvende sig. Enten via telefon, e-mail eller personlig henvendelse.

­