Skolens fritidsordning
– SFO –

Privatskolens SFO er et tilbud til alle børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse.

SFO har til huse i egne lokaler med adgang til udendørs arealer. Indendørs befinder vi os i et lokale med ca. 650 m2 med mulighed for fysiske aktiviteter.

Lukkedage & Ferie

I ferien kan SFO benyttes af de børn, der er tilknyttet SFO i deres normale skoletid. SFO har lukket i uge 30 og 31, de resterende uger i juli er betalingsuger. Tilmeldingsskemaer vil blive udleveret, og betalingen skal ske sammen med tilmelding på kontoret.

SFO er lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag samt dagen efter Kr. himmelfartsdag.
SFO holder lukket 23. december 2024

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske på skolens kontor eller i SFO inden den 10. i måneden, med start den efterfølgende første. Vi har ingen venteliste.

Det er ikke muligt for børnene i de nye børnehaveklasser at blive passet i SFO før, at skolen starter i august.

Vil du tilmelde dit barn til den 1. august skal det ske inden den 10. juni, så vores administration kan nå at rette opkrævningen før sommerferien.­
Betaling

Kontakt venligst kontoret

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til skolens kontor på mail: post@privatskolen-i-frederikshavn.dk inden den 10. i måneden med udskrivning den efterfølgende første.

Vil du udmelde dit barn til den 1. august skal det ske inden den 10. juni, så vores administration kan nå at rette opkrævningen før sommerferien.